Kupno gotowego projektu domu


Decydując się na zakup gotowego projektu domu należy pamiętać, że w każdym przypadku konieczna będzie jego adaptacja do warunków technicznych działki, miejscowego planu zagospodarowania terenu czy też do naszych potrzeb. Nie ma bowiem projektów idealnych.

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu jest jedną z bardziej korzystnych opcji.
Takie rozwiązanie z pewnością jest tańsze niż zamawianie projektu tworzonego od podstaw. Może się też okazać, że nasza wizja nie do końca jest spójna z wizją architekta lub, że nasze marzenia przelane na papier nie do końca współgrają ze sobą. Tych problemów nie przy kupnie gotowego projektu. Od razu wiadomo jak wygląda bryła domu i jak całość się prezentuje.
Warto skonsultować się z pracownią architektoniczną i upewnić się, że wybrany projekt można dostosować do indywidualnych potrzeb ale tez do warunków zabudowy i ograniczeń technicznych parceli.

Adaptacja projektu gotowego to najczęściej:

1. Zmiana kształtu lub rozmiaru budynku, oraz dostosowanie do ukształtowania działki.
2. Dostosowanie do warunków technicznych czyli rozmieszczenia instalacji wodno- kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej.
3. Dostosowanie do warunków wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy.
4. Zmiany wprowadzane w sposobie rozmieszczenia okien i drzwi a także w ich wielkości oraz ilości.
5. Zamiany technologii wykonania oraz montażu materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych.
6. Zmiany kształtu dachu, rodzaju pokrycia dachowego.
7. Modyfikacja ścianek działowych, rozmiaru pomieszczeń czy sposobu ich przeznaczenia i użytkowania. Usytuowanie drzwi wewnętrznych oraz ich ilość i rozmiar.
8. Zmiana instalacji wewnętrznych, czyli zmiana sposobu ogrzewania, umiejscowienia instalacji,
9. Modyfikacje zewnętrzne obejmujące zmianę w zakresie tarasu, jego wielkość oraz technologię wykonania oraz schodów zewnętrznych.

Indywidualna konsultacja z pracownią projektową pozwoli określić czy zmiany oczekiwane przez inwestora są możliwe do wykonania z uwzględnieniem przepisów prawa i norm technicznych.

Previous Adaptacja gotowego projektu
This is the most recent story.